De resultaten

De Provider Performance Score (PPO-score) is de overall score van een provider op alle aspecten van het onderzoek. Aangezien een groot aantal providers in meerdere uitbestedingsvormen actief is, hebben we de PPO-score zowel in totaliteit als per uitbestedingsvorm berekend. In het onderzoek zijn scores van 2022 én een vergelijk met de scores uit 2020 opgenomen. In 2021 heeft een internationaal onderzoek plaatsgevonden. Deze resultaten zijn daarom niet meegenomen in de trendanalyse van dit jaar.

Top 3 Overall
7.6
Flexim Group
7.8
Heijmans
7.6
Facilicom

Overall PPO Score

Van 2018 tot en met 2022 liet de gemiddelde PPO-score een stijgende trend zien, van een 7,1 in 2018 tot een 7,5 in 2020. Aan deze stijging is dit jaar een einde gekomen. De gemiddelde PPO-score is in 2022 met een 7,5 exact gelijk aan 2020.

De verschillen tussen de PPO-scores van de providers zijn wat contrair. Enerzijds worden de verschillen tussen de providers steeds kleiner. Het verschil tussen de hoogst en laagst scorende provider is gedaald van 2,0 punten in 2019, naar 1,4 punten in 2020 tot 1,1 punt dit jaar. Anderzijds neemt het verschil tussen de top 10 providers wel toe. Dit jaar bedraagt het verschil tussen de best scorende provider en de provider op nummer tien 0,7 punt, terwijl dit in de vorige editie slechts 0,3 punten bedroeg.

De best scorende provider dit jaar is Heijmans dat een PPO-score van een 7,8 laat zien. In de laatste editie stond Heijmans nog op de vierde plek. Nummer twee dit jaar is nipt Flexim met een gemiddelde PPO-score van 7,64. Nummer drie is Facilicom dat een 7,62 scoort. Flexim en Facilicom stonden in de vorige editie respectievelijk op de vijfde en zesde plek.

Opvallend dit jaar is de score van Sodexo. Zij scoren dit jaar weliswaar nog steeds een ruim voldoende (6,7), maar dat is een forse daling van 0,8 punt in vergelijking met de vorige versie. Sodexo is daarmee de hekkensluiter van dit jaar.

ISS laat dit jaar de grootste stijging zien. Zij stijgen 0,4 punt ten opzichte van de 2020-editie. Bij veel van de overige providers zien we juist een daling ten opzichte van de vorige editie. De oorzaak zien wij in de positieve beoordeling die alle providers in 2020 kregen voor hun proactieve houding tijdens COVID-19.

Kijkend naar de PPO-scores van de verschillende sectoren valt op dat de tevredenheid van opdrachtgevers in de nutssector met 0,9 punt sterk is toegenomen, van een 7,1 in 2020 naar een 8,0 in 2022. Bij opdrachtgevers uit het publieke domein zien we juist het tegenover­gestelde, hier daalt de tevredenheid van een 7,8 in 2020 naar een 7,1 in 2022. Wat deze relatief grote veranderingen veroorzaakt, is op basis van de onderzoeks­resultaten moeilijk te verklaren.

De weergegeven ranking is gebaseerd op twee decimalen. Door het afronden op één decimaal lijkt het in sommige gevallen alsof providers dezelfde score hebben, maar toch op een andere plaats in de ranking staan.
De weergegeven ranking is gebaseerd op twee decimalen. Door het afronden op één decimaal lijkt het in sommige gevallen alsof providers dezelfde score hebben, maar toch op een andere plaats in de ranking staan.
8.3
ISS
Top 3
7.9
Sodexo
7.7
Heijmans

Multi Services

De marktscore van Multi Service providers bedraagt dit jaar een 7,6. Dit is een toename ten opzichte van de vorige editie toen het gemiddelde een 7,3 bedroeg. Multi Services is de enige categorie die dit jaar een stijging laat zien. Het is de eerste keer dat ISS lijstaanvoerder is binnen deze uitbestedingsvorm, met een score van 8,3. Sodexo staat op de tweede plek met een score van 7,9 en Heijmans met een 7,7 op de derde plek.

Het verschil in score tussen de best scorende provider (ISS) en de minst scorende provider (Facilicom) is met 1,4 punt relatief groot in vergelijking met de overige uitbestedingsvormen.

De Multi Service providers scoren zeer goed op alle thema’s in vergelijking met de andere uitbestedingsvormen. Met een gemiddelde van 7,7 op de thema’s laten zij alle overige categorieën achter zich. Vooral op de thema’s Contract compliance en Rapportage en financieel beheer zien we een grote stijging (respectievelijk 0,6 en 0,9 punten) ten opzichte van vorige editie. Binnen het thema Integratie van Dienstverlening draagt de onderlinge samenwerking bij de inzet van diensten, middelen en/of medewerkers in hoge mate bij aan de tevredenheid over de provider.

Bij de competenties scoort de categorie Multi Services ook goed, al moet zij hier de categorie IFM voor zich laten, met name op Betrokkenheid is een grote daling te zien (0,4).

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren.