Duurzaamheid: begin er gewoon mee!

Voor bijna alle opdrachtgevers is duurzaamheid een trending topic. Het onderzoek laat zien dat de grootste motivatie om te willen verduurzamen het leveren van een positieve bijdrage aan een betere wereld is. De grootste uitdaging is de financiële investering die erbij komt kijken. Ook het meenemen van medewerkers en laten omarmen van duurzame maatregelen vraagt om aandacht.

Volgens opdrachtgevers ligt de focus bij duurzaamheid vooral op het bijdragen aan Klimaat en Milieu en minder op de sociale aspecten van duurzaamheid, zoals Social return en Ketenverantwoordelijkheid.

Score providers

De providers die het beste scoren op duurzaamheid zijn Sodexo en SPIE. Zij scoren beide een 7,8 en delen daarmee de eerste plek. Ze worden gevolgd door Heijmans met een 7,3. In de tabel zijn de scores van alle providers zichtbaar.

Ambitieniveaus

Tijdens de interviews is aan de opdrachtgevers gevraagd zichzelf en hun provider een ambitieniveau voor duurzaamheid toe te kennen. Hierbij is onderscheid gemaakt in drie ambitieniveaus:

Niveau 1 – Basis: Weinig ambities op het gebied van duurzaamheid
Niveau 2 – Significant: Significante duurzaamheidsambities
Niveau 3 – Ambitieus: Zeer ambitieuze duurzaamheidsambities

Uit het onderzoek blijkt dat opdrachtgevers zichzelf als kartrekker beschouwen op gebied van duurzaamheid. Bijna 60% van de opdrachtgevers zegt een hoger ambitieniveau voor duurzaamheid te hebben dan hun provider. De meeste opdrachtgevers geven aan zelf op niveau 3 te zitten. Opdrachtgevers herkennen deze ambitie veelal niet bij hun providers, hen wordt voornamelijk ambitieniveau 2 toebedeeld. Daarmee zeggen opdrachtgevers dat de provider actief met duurzaamheid bezig is, maar dat dit nog niet de eerste prioriteit heeft.

Duurzaamheid in het contract

Ook is gekeken naar de mate waarin duurzaamheid is opgenomen in het contract en op welke manier dit dan vastgelegd is. Hieruit blijkt dat in 78% van de gevallen wel iets op het gebied van duurzaamheid is vastgelegd in het contract. Dit kunnen bijvoorbeeld een gezamenlijke ambitie, KPI’s of specificaties of concrete projecten of initiatieven zijn. Uit onderstaande grafiek blijkt dat in ruim 37% van de contracten een gezamenlijke duurzaamheidsambitie is vastgelegd. Ook het opstellen van KPI’s op gebied van duurzaamheid is een veel toegepaste wijze om aandacht te schenken aan duurzaamheid in het contract.

Duurzaamheid in de toekomst

Het hoge belang dat opdrachtgevers hechten aan duurzaamheid komt ook terug in de stelling: “om een duurzame dienstverlening te realiseren, is er voldoende financiële ruimte”. Meer dan driekwart van de opdrachtgevers geeft aan dat deze ruimte er is en dat een duurzame dienstverlening dus meer mag kosten dan een niet-duurzame dienstverlening.

Toch denkt maar 35% van de opdrachtgevers dat duurzaamheid doorslaggevend gaat zijn in de keuze voor een provider. Het zal dus niet het belangrijkste criterium worden waar providers op worden beoordeeld. Gezien de huidige ontwikkelingen is de verwachting dat providers die zich niet duurzaam opstellen per definitie niet worden geselecteerd. Daarmee is duurzaamheid al bijna een hygiënefactor geworden.

Eén ding is echter heel duidelijk: opdrachtgevers willen verduurzamen. Ze willen een duurzame dienstverlening realiseren en doen dat het liefst door gewoon te beginnen in plaats van eerst de mogelijke impact volledig inzichtelijk te maken.

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren.