Competenties

Na de overall stijging in tevredenheid tijdens COVID-19, waarin goede samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers cruciaal was, is in 2022 een overall daling zichtbaar in de waardering voor de competenties. Nu de basisdienstverlening weer volgens afspraak moet worden geleverd, is ook de houding van opdrachtgevers kritischer. Dit is vooral terug te zien bij opdrachtgevers van grote organisaties die ook buiten Nederland actief zijn (meer dan 10.000 medewerkers wereldwijd).

De grootste daling is zichtbaar bij de competentie Proactiviteit. Deze competentie wordt deze editie als laagst gewaardeerd. Dit terwijl het onderzoek met een hoge score op het belang van Proactviteit laat zien dat wanneer opdrachtnemers in staat zijn hier goed invulling aan te geven, dit direct positief bijdraagt aan het totaaloordeel van opdrachtgevers over de gehele samenwerking met de provider. Vooral binnen contracten met soft services in scope blijkt het inzetten op een proactieve houding door de provider een substantiële bijdrage te leveren aan de totale waardering. Kansen voor providers liggen in het nemen van initiatief voor contactmomenten met de opdrachtgever over de dienstverlening. Ook de competentie Samenwerken is zeer belangrijk voor opdrachtgevers. Vooral het meewerken aan gemeen­schappelijke doelen zorgt voor de waardering van opdrachtgevers voor deze competentie. Ondanks dat Samenwerken in 2022 een lagere waardering krijgt dan in 2019 en 2020, ligt de score nog steeds boven de 8,0. Een mooi resultaat dat meteen ook voor de meest positieve bijdrage aan het oordeel van opdrachtgevers over hun provider zorgt. Samenwerken wordt vooral bij IFM-contracten hoog gewaardeerd. Wanneer we kijken naar sectoren, dan zijn opdrachtgevers binnen de Overheid het meest kritisch over deze competentie.

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren.