Toelichting cultuurmodel

De cultuurbeschrijving is tot stand gekomen door de deelnemende providers een vragenlijst in te laten vullen. Het gebruikte cultuurmodel is gebaseerd op het Organizational Culture Assessement Instrument (OCAI) model van Quinn en Cameron. In dit model is een indeling gemaakt van vier bedrijfsculturen die aangeven op welke manier er in een organisatie wordt gewerkt.

De Familie cultuur

De Familie cultuur kenmerkt een vriendelijke werkomgeving waar mensen veel met elkaar gemeen hebben en die zich richt op de zorg voor goede verhoudingen, gekoppeld aan flexibiliteit in processen, zorg voor het personeel (als onderdeel van de ‘familie’) en klantgevoeligheid. De leiders worden beschouwd als mentoren en de organisatie wordt bijeengehouden door loyaliteit en traditie. De betrokkenheid binnen dit soort organisaties is groot en er wordt grote waarde gehecht aan onderlinge samenhang, teamwerk, participatie en consensus. Succes wordt gedefinieerd binnen het kader van ontvankelijkheid voor de behoeften van de klant en de zorg voor de mensen.

De Markt cultuur

De Markt cultuur kenmerkt een resultaatgerichte organisatie waarin de grootste focus ligt op afronding van de werkzaamheden. Medewerkers binnen deze organisatie zijn competitief ingesteld en doelgericht. De leiders zijn opjagers, producenten en concurrenten tegelijk – ze zijn vaak veeleisender dan in andere culturen. De nadruk op winnen staat centraal en reputatie en succes zijn belangrijke aandachtspunten. Men richt zich op concurrerende activiteiten en het bereiken van meetbare doelen en doelstellingen. Succes wordt gedefinieerd op basis van marktaandeel en marktpenetratie, waarbij marktleiderschap belangrijk is.

De Adhocratie cultuur

De Adhocratie cultuur kenmerkt een dynamische, ondernemende en creatieve werkomgeving waar mensen hun nek uitsteken en risico’s durven te nemen. Individueel initiatief en vrijheid worden gestimuleerd. De leiders worden beschouwd als innovators en risiconemers. De nadruk ligt op het realiseren van een toonaangevende organisatie, waar inzet op experimenten en innovaties de rode draad vormen. Voor de lange termijn ligt de nadruk dan ook op groei en het aanboren van nieuwe bronnen: succes betekent de beschikking hebben over nieuwe producten of diensten. Hierin voorop lopen is belangrijk voor deze organisaties.

De Hiërarchie cultuur

De Hiërarchie cultuur kenmerkt zich door een geformaliseerde en gestructureerde werkomgeving: procedures bepalen wat mensen doen. Formele regels en beleidstukken vormen de rode draad door de organisatie. De leiders zijn op efficiëntie gericht en zijn coördinatoren en organisatoren. Het in stand houden van een soepel draaiende organisatie is cruciaal. De langetermijnfocus richt zich op stabiliteit en resultaten, waarbij een efficiënte uitvoering van taken belangrijk is. Succes wordt gedefinieerd door betrouwbare levering, soepele planning en kostenefficiëntie.

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren.