Competenties

Flexibiliteit is de belangrijkste stijger van 2020! Gezien de onzekerheid en constant wijzigende omstandigheden in 2020 was het te verwachten dat opdrachtgevers Flexibiliteit belangrijk zouden vinden. De resultaten laten zien dat providers hebben kunnen voldoen aan deze verwachtingen en zelfs 0,5 rapportpunt hoger scoren dan vorig jaar op deze competentie. Ook op alle andere competenties is de tevredenheid van opdrachtgevers dit jaar gestegen. Daarbij komt Betrokkenheid als belangrijkste bepaler voor de tevredenheid van opdrachtgevers naar voren, terwijl deze competentie voorgaande jaren nog als minder belangrijk werd bestempeld. De competentie die door de jaren heen altijd als zeer bepalend voor de tevredenheid van opdrachtgevers naar voren kwam is Proactiviteit. Ook dit jaar is dat het geval, al blijft de tevredenheid van opdrachtgevers hierover wel iets achter. Vooral binnen Multi Service contracten wordt deze competentie lager gewaardeerd.

Sinds 2016 zien we dat door providers op vrijwel alle competenties een ontwikkeling is doorgemaakt. Eén competentie scoort sinds de start van het PPO echter al zeer hoog en constant: Integriteit en Betrouwbaarheid. Deze competentie wordt binnen alle contractvormen met een 8,0 of hoger gewaardeerd en is daarmee niet alleen de meest constant scorende competentie maar ook de hoogst gewaardeerde competentie van de afgelopen jaren. De grootste stijgers van de afgelopen jaren zijn Organisatiebewustzijn en Proactiviteit. Beide zijn sinds 2016 met 1,0 rapportpunt gestegen, maar ondanks deze stijging blijven de scores voor beide competenties nog steeds achter ten opzichte van de overige competenties. Waar Organisatiebewustzijn door de jaren heen in nagenoeg alle branches een stijging laat zien, is het opvallend dat Proactiviteit vooral zeer sterk verbeterd is binnen de Nutssector en de Zorg.

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren.